Frø

Alle våre frø  passer perfekt for dyrking i våre vekstsystemer. For å gjøre det enda enklere for deg har vi sortert dem etter hvor lang tid det tar å dyrke dem frem fra frø til mat på fat.